H&M MEN NAVY BLUE WITH GOLDEN BUTTON SIZE 46, 52

ค่าบริการ (นับวันรับเสื้อถึงวันส่งคืน)

  • เช่าเสื้อกันหนาว  1-5 วัน ราคา   1,400 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 6-10 วัน ราคา  2,500 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 11-15 วัน ราคา  3,000 บาท
  • ประกัน 2,000 บาท
  • ค่าเช่าชุดรวมค่าซักแห้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน
ติดต่่อเช็คคิวชุดนี้