BOOTS STEVE MADDEN BLACK LEATHER GOLD ZIP SIZE 40

ค่าบริการ (นับวันรับเสื้อถึงวันส่งคืน)

  • เช่าเสื้อกันหนาว  1-5 วัน ราคา   800 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 6-10 วัน ราคา  1,200 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 11-15 วัน ราคา  1,500 บาท
  • ประกัน 2,000 บาท
  • ค่าเช่าชุดรวมค่าซักแห้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน
ติดต่่อเช็คคิวชุดนี้
หมวดหมู่: