NO.12 SAGA FOX FUR COAT LIGHT GREY

ค่าบริการ (นับวันรับเสื้อถึงวันส่งคืน)

  • เช่าเสื้อกันหนาว  1-5 วัน ราคา   2,000 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 6-10 วัน ราคา  3,500 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 11-15 วัน ราคา  4,000 บาท
  • ประกัน 7,000 บาท
  • ค่าเช่าชุดรวมค่าซักแห้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน
ติดต่อเช็คคิวชุดนี้