NO.2 SAGA FOX FUR

ค่าบริการ (นับวันรับเสื้อถึงวันส่งคืน)

  • เช่าเสื้อกันหนาว  1-5 วัน ราคา   1,250 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 6-10 วัน ราคา  2,100 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 11-15 วัน ราคา  2,500 บาท
  • ประกัน 2,000 บาท
  • เฟอร์แท้ขนจิ้งจอก เส้นขนาดปานกลาง ขนออกสีโทนน้ำตาล ใส่คู่กับโค้ทได้ทุกสี 
ติดต่อเช็คคิวชุดนี้