W. ZARA FROZEN WHITE ROSE GOLD ZIP SIZE S/M

ค่าบริการ (นับวันรับเสื้อถึงวันส่งคืน)

  • เช่าเสื้อกันหนาว  1-5 วัน ราคา   1,250 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 6-10 วัน ราคา  2,100 บาท
  • เช่าเสื้อกันหนาว 11-15 วัน ราคา  2,500 บาท
  • ประกัน 2,000 บาท
  • ค่าเช่าชุดรวมค่าซักแห้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน
ติดต่อเช็คคิวชุดนี้